CENNIK


Diagnoza - 100 zł/45-90 min


Terapia logopedyczna - 60 zł / 60 min


Terapia pedagogiczna - 60 zł / 60 min


Wczesna stymulacja rozwoju dziecka + indywidualny program stymulacji w domu - 60 zł


Wydawanie pisemnych opinii logopedycznych - 40 zł


Oferta dla dla żłobków, przedszkoli i szkół - cena ustalana indywidualnie