ZAKRES USŁUG


1. Diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej:
- niezakończonego i opóźnionego rozwoju mowy,
- alalii,
- afazji,
- autyzmu,
- zespołu Aspergera.
2. Wczesna interwencja logopedyczna.
3. Terapia wad wymowy.
4. Masaż logopedyczny.
5. Terapia miofunkcjonalna.
6. Kinesiotaping logopedyczny.
7. Elektrostymulacja.
8. Diagnoza i terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
- zapobieganie i terapia dysleksji,
- przygotowanie do nauki szkolnej dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
- nauka czytania metodą sylabową,
- nauka pisania,
- stymulacja wszystkich funkcji poznawczych.